Leiding en bestuur aan de slag met verbetertraject

In oktober 2015 zijn we van start gegaan met het traject ‘groepsontwikkeling’,  ondersteund door coaches van Scouting Nederland. Sindsdien is er merkbaar een nog positievere sfeer bij het leidingteam gekomen. De training heeft ervoor gezorgd dat we, nog meer dan voorheen, de schouders eronder zetten om onze club verder te laten groeien en bloeien. En waar een wil is, is een weg!

We zijn aan de slag gegaan met de vier belangrijkste ontwikkelgebieden. Voor elk onderwerp hebben we ‘commissies’ opgericht. Deze hebben ondertussen allemaal een plan van aanpak gemaakt en zijn al met concrete eerste stappen gekomen.

 

Spelvisie Scouting Nederland

We hebben samen geconstateerd dat er extra aandacht nodig is voor het bewaken van de spelvisie van Scouting. Hoe gaan we om met programma’s maken? Sluit wat we doen aan bij onze doelgroep? Op welke manier kunnen we vernieuwend zijn en toch vasthouden aan tradities die bij scouting horen? Kan het vastleggen van ideeën en uitgewerkte programma’s ons verder helpen? Over deze en meer vragen is uitgebreid gebrainstormd.

Ondertussen is een begin gemaakt met een mappensysteem. Per speltak worden hierin uitgewerkte spelideeën (in een zelf opgesteld format) en kamp- en weekendthema’s gebundeld. Deze kunnen ter inspiratie gebruikt worden door alle groepen. Op deze manier proberen we een zo te gek mogelijk spelaanbod neer te zetten voor onze leden.

We gaan ook aan de slag met de zogenoemde “doorlopende leerlijn” van Scouting Nederland. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat we de programma’s nog beter laten aansluiten bij de ontwikkeling die de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen doormaken. Tot slot zijn we aan het nadenken over het (weer) gaan werken met insignes zoals vanuit Scouting Nederland gedaan wordt.

Trainingen

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leiding goed getraind is. Hier zijn veel gegadigden voor: we vinden het allemaal belangrijk dat we onze kennis en vaardigheden verrijken en dus in dat opzicht professionaliseren. Ondertussen is er door veel vrijwilligers een EHBO-training gevolgd welke speciaal gericht was op kinderen. Ook zijn er plannen om het zeilniveau op te krikken.

Taken en verantwoordelijkheden

Het derde aandachtsgebied heeft te maken met de verantwoordelijkheden en taken van iedere leiding. Zowel individueel als in teamverband hebben we onze specifieke taken, maar ook ongeschreven regels en houdingsaspecten spelen een grote rol. Wanneer we dit aanscherpen kunnen we elkaar weer wijzen op en aanspreken over gedrag, zodat de sfeer goed blijft en iedereen zich met plezier blijft inzetten voor de club.

Materiaal

Tot slot kwamen we op de training dag tot de conclusie dat het materiaalbeheer in goede banen geleid moet worden. Dit betreft het lenen en uitlenen van materiaal, omgaan met spullen en het op de juiste manier stallen en opbergen van al het materiaal. Hiervoor hebben we twee materiaalbeheerders aangesteld.

Verder

Met deze vier speerpunten gaan we de komende tijd nog verder aan de slag. In de maandelijkse groepsraad houden we elkaar op de hoogte van de vorderingen en in februari hebben we weer jaarvergadering waarin we de plannen voor op lange termijn weer zullen bespreken.

Het is fijn om te merken dat na veel goede ideeën er ook daadwerkelijk wat van de grond komt. We gaan er voor!

Tips voor ons zijn meer dan welkom. Geef die ons vooral mee!